BIP - Muzeum w Raciborzu

RODO

Obowiązek informacyjny (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rzeźniczej 15, tel.: 32 4154901, mail:muzeum_raciborz@interia.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych telefonicznie pod numerem tel. 662 191 411 lub pisemnie pod adresem mail: exim@onet.pl ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
  1. realizacji zadań wynikających ze statutu Muzeum w Raciborzu,
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Muzeum w Raciborzu. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. realizacji działań promocyjnych Muzeum w Raciborzu.
 4. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 5. Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.
 6. Podanie danych może być wymogiem: ustawowym lub umownym.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
 11. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać pismo korespondencją tradycyjną na adres Muzeum w Raciborzu opatrzoną własnoręcznym podpisem.
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
 13. W zależności od realizowanego zadania podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe lub dobrowolne.
 14. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

Autor: Aleksandra Korus

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-04-08 18:47przez: Aleksandra Korus
Opublikowano:2018-06-07 00:00przez: Iwona Mogielnicka
Podmiot udostępniający: Muzeum w Raciborzu
Odwiedziny:2619

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.